Biodiversiteit in de tuin

by Tips&Tricks0 comments

Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen voor de biodiversiteit. Een tuin is geen eiland maar een onderdeel van een groter geheel. Alle privé tuinen bij elkaar opgeteld beslaan een groter oppervlakte dan alle Vlaamse natuurgebieden samen. Doordat ze in verstedelijkte gebieden vaak een aaneengesloten lint vormen, zijn ze van groot belang voor de ecologische hoofdstructuur van steen. 

Elke plant levert een bijdrage aan de biodiversiteit. De ene doet dit meer dan de andere, bijvoorbeeld omdat het een zeldzame soort (of cultivar) is, onderdeel uitmaakt van een belangrijk ecosysteem of omdat ze voedsel verschaffen aan fauna als bestuivende insecten of vogels. Ook als schuil- of nestplaats voor vogels en andere fauna zijn veel planten erg belangrijk.

Het is een misverstand om te denken dat alleen inheemse soorten goed zijn voor de biodiversiteit. Veruit de meeste tuin- en plantsoenplanten komen van oorsprong uit ander andere delen van de wereld. Ze zorgen voor veel kleuren en variatie in onze gecultiveerde woonomgeving. Sterker nog, zijn ze er – zeker in verstedelijkte omgeving – vaak beter voor aangepast. Het stadsklimaat is immers vanwege alle bebouwing, aanvulgronden, afwatering en luchtvervuiling behoorlijk afwijkend van het ‘gewone’ klimaat daarbuiten. Het is bijvoorbeeld meetbaar warmer en droger in de stad.

Ook onze inheemse fauna maakt dankbaar gebruik van het voedsel dat exoten bieden. Denk bijvoorbeeld aarde grote hoeveelheden vlinders die zijn te vinden op de van oorsprong Chinese vlinderstruik (Buddleja davidii) en aan de gulzigheid waarmee het Noord-Amerikaanse krentenboompje (Amelanchier lamarckii) doorgaans wordt leeggegeten door onze vogels.