Bedrijfsgroen – Hogent

Bedrijfsgroen
Site van Campus schoonmeersen, 1,7ha

Publiek
Studenten en docenten, onderzoekers en personeel.

Wensen
– afstappen van huidig maaibeheer
– campus biodiversen maken, instappen op green deal
– tijdelijke natuur op terreinen met toekomstige uitbreiding

Biodiversiteitsplan

Samen met Hogent stellen we een actieplan op om systematisch te werken aan meer biodiversiteit. Werken aan biodiversiteit komt het imago van het bedrijf ten goede en het maakt een engagement op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk.

Mits kleine ingrepen komen we tot een geheel waar biodiversiteit hoogtij kan vieren.

‘Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren.’

Een meer biodivers ingericht bedrijventerrein en bijhorend arbeidsextensief beheer, verlaagt de ecologische voetafdruk en kan op termijn zorgen voor een besparing op de onderhoudskosten van het terrein.