Vijf studenten Groenmanagement van HOGENT deden onlangs een eerste nachtvlindertelling op campus Schoonmeersen. En ze waren zeer opgetogen over het resultaat: ze determineerden maar liefst 70 verschillende soorten, waaronder enkele zeer zeldzame exemplaren. HOGENT bouwt, samen met buurtbewoners, campus Schoonmeersen uit tot een open ruimte, waar ook aandacht gaat naar de buurt en de natuur. Meer biodiversiteit is een van de doelstellingen. 

De nachtvlindertelling van de studenten past dan ook binnen het Living Lab-project dat onder meer initiatieven uitwerkt en ondersteunt die de klimaatverandering helpen indijken. Daarnaast worden allerlei kleinschalige acties op het getouw gezet die verbinding stimuleren tussen de buurtbewoners en HOGENT-personeel en studenten. Zo ontwikkelt de campus zich tot een open plek van betekenis voor de hele wijk.